Kora “Maska” darbība nav iedomājama bez finansiāla atbalsta. “Babītes pagasta jauniešu kora „Maska” atbalsta biedrībai” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Par atbalstu biedrībai, gan fiziskām, gan juridiskām personām iespējams iegūt nodokļu atvieglojumus, par ko vairāk var uzzināt VID mājaslapā.

Aicinām atbalstīt kora darbību, par sadarbības iespējām sazinoties ar kora vadību.

 

Kora MASKA atbalsta biedrības rekvizīti:
Babītes pagasta jauniešu kora „Maska” atbalsta biedrība
Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads, LV-2107
Reģistrācijas Nr. 40008089709, Nodokļu maksātāja Nr. LV40008089709

 

Norēķinu rekvizīti:
BABĪTES PAGASTA JAUNIEŠU KORA MASKA ATBALSTA BIEDRĪBA
Banka: “Swedbank” AS
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta numurs: LV27HABA0551035859267

 


 

Izsakām īpašu pateicību mūsu ilggadējiem atbalstītājiem un draugiem:

 

 

 

 

 

 

KASPARS TEILĀNS FOTO